Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

Fotky z Akcí 2017 – BSN

Dne 14. 1. 2017 se konala akce Karneval. I přes chřipkové řádění přišlo pár dětí, za které jsme byli rádi. Každé z dětí si sebou přineslo zajímavý karnevalový kostým. Nejprve děti malovaly a vyráběly různé masky. Dokonce byl přítomný i pracovník, který dětem maloval masky přímo na obličej. Poté se všechny děti převlékly do svých kostýmů a předváděly se na pódiu jako na přehlídce. Moc jim to všem slušelo, dostaly pochvaly a odměny. Všichni jsme se potom vyfotili, abychom měli na památku. Dalším na programu bylo tancování. Zapojili se skutečně všichni i ti nejmenší za malé pomoci svých rodičů. Dětem se akce moc líbila, hrály si a skotačily, že se jim nechtělo převléci z kostýmů a jít domů.

NAŠI SPONZOŘI: