Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

BRNĚNSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

Je členská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Vedení Brněnského spolku neslyšících (BSN) ve spolupráci s Centrem denních služeb pro sluchově postižené Brno, p. s. (CDS) připravuje pro své členy kulturní, společenské a vzdělávací akce.
BSN zajišťuje naplnění volného času neslyšících všech věkových kategorií – kluby, které vyvíjí pravidelnou činnost:

  • Klub seniorů
  • Klub turistiky
  • Karty
  • Šipky
  • Ruské kuželky

Dále pořádá:

  • vzdělávací zájezdy po českých a moravských krajích
  • setkání sluchově postižených z celé ČR
  • pravidelná víkendová setkání

CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

Každou středu se neslyšící scházejí v Centru denních služeb od 14 hod. V rámci středečních programů se konají přednášky, soutěže, besedy, atd.
Sledujte webovou stránku a nástěnku v CDS, které Vás v průběhu celého roku budou informovat o pořádaných akcích BSN.

Pro více informací:
Zdeňka Winklerová
mobil: 777 901 655 – pouze SMS
email: winkler@zmija.org

AKCE BSN

2. ledna Klub seniorů
16. ledna Karneval
16. ledna Klub seniorů

13. února Masopust
13. února Klub seniorů
20. února Klub seniorů

12. března Putovní pohár – Turnaj v kartách
12. března Klub seniorů
23. března Výroční členská schůze BSN
26. března Klub seniorů

2. dubna Turnaj v šipkách – Double 301 + 501
16. dubna Klub seniorů
30. dubna Čarodějnický slet a Vítání jara
30. dubna Klub seniorů

14. května Svátek matek
14. května Klub seniorů
28. května Turistika – Vyškov
28. května Klub seniorů

4. června Turnaj v šipkách – GRICKET – DVOJČE
4. června Svátek dětí
4. června Červnová noc
4. června Klub seniorů
18. června Brněnský pohár – Turnaj v kartách
18. června Klub seniorů
25. června Turistika + KS – hrad Veveří

9. července Klub seniorů
23. července Klub seniorů

6. srpna Klub seniorů
20. srpna Klub seniorů

7. září MDN
10. září MDN Turnaj v šipkách (bez Double), Klub seniorů, Program pro děti
24. září Moravský pohár – Turnaj v kartách
17. září Klub seniorů

8. října Klub seniorů
22. října Turnaj v šipkách – Trojboj
22. října Halloween
22. října Klub seniorů

19. listopadu Moutnický turnaj v kartách – Moutnice
19. listopadu Klub seniorů

10. prosince Mikuláš
10. prosince Klub seniorů
26. prosince Štěpánské posezení
28. /31. pros. Silvestr (dle domluvy)

NAŠI SPONZOŘI: