Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

Komunikace s osobou se sluchovým postižením

sponzori
komunikace

Komunikace s osobou se sluchovým postižením

 • hovor začínejte tak, aby byl obličej dobře viditelný a pokud se nedívá, upozorněte jej lehkým dotykem
 • během rozhovoru mluvte zřetelně, nezvyšujte hlas, neměňte rychlost řeči
 • dbejte na to, aby byl Váš obličej dostatečně osvětlen (nestavte se zády k oknu)
 • pokud je to možné, omezte všechny rušivé zdroje zvuku (rádio, TV, hovor více lidí)
 • dodržujte mezi sebou vzdálenost 1 – 3 m
 • věty volte kratší, bez cizích slov
 • při jednání více osob se sluchově postiženým člověkem nemluvte najednou, ale vždy jeden po druhém
 • ujistěte se, že Váš sluchově postižený partner všemu dobře porozuměl a pokud nerozumí, potřebné informace opakujte nebo pozměňte stavbu věty či použijte jiná slova
 • nejdůležitější je mít trpělivost

Jak upoutat pozornost osoby se sluchovým postižením

 • dotknout se jeho ramene nebo ruky
 • zamávat rukou v zorném poli
 • zaklepat na stůl nebo zadupat, aby neslyšící osoba pocítila chvění

Český znakovací jazyk vs. znakovaná čeština

Český znakový jazyk (ČZJ) je mateřský jazyk neslyšících lidí žijících v České republice. Stejně jako tomu je u mluvených jazyků, tak i znakové jazyky se liší podle oblastí, z toho důvodu, že existují nářečí. U českého znakového jazyka se výrazně zapojuje hlava, mimické svaly, horní část trupu a ruce. Oproti znakované češtině se mnohem výrazněji využívá prostor. Často se používá nevhodný termín znaková řeč. Jediný správný termín je český znakový jazyk.

Znakovaná čeština (ZČ) je uměle vytvořený jazykový systém, který využívá gramatiku českého jazyka, do které jsou vkládány znaky. Tento systém používají nedoslýchaví lidé k domluvě mezi sebou nebo ji používají slyšící lidé, kteří mluví s nedoslýchavými lidmi. Pro slyšícího je mnohem jednodušší naučit se znakovanou češtinu, než český znakový jazyk, protože ten má svá vlastní pravidla. Pro neslyšící naopak může být zvládnutí znakované češtiny složitější, protože využívá jinou gramatiku, než jejich přirozený jazyk – znakový jazyk. Spousta znaků používají i samotní slyšící lidé.

Proč neexistuje jednotný jazyk?

Dříve byly pokusy o jednotný mezinárodní znakový jazyk, ale vyjadřování bylo omezené, limitované
a neovládali jej všichni neslyšící.

NAŠI SPONZOŘI: