Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

O NÁS

Budova CDS-brno

V roce 1919 byl založen První český spolek pro hluchoněmé v Brně. O čtyři roky později byl položen základní kámen Útulny hluchoněmých (dnešní název
Centrum denních služeb pro sluchově postižené). Útulna hluchoněmých sloužila pro přechodné ubytování mimo-brněnských, pro nezaměstnané neslyšící a její prostory pro řemeslnou výrobu (obuvníci, krejčí a stolaři).

V roce 1981 byl nově zrekonstruovaný dům pojmenován jako Kulturní dům neslyšících. Od této chvíle se zde rozrostla zájmová činnost – klub turistiky, šachy, ruské kuželky, atd. Zázemí zde získal i ústřední soubor pantomimy neslyšících pod názvem PANTOMIMA S. I. V roce 2000 byla budova pojmenována jako Stacionář neslyšících a o pět let později přijala budova název Centrum denních služeb pro sluchově postižené, který používá dodnes. V roce 2015 probíhala v CDS celková rekonstrukce budovy. Bylo zřízeno ubytování, kde se mohou ubytovat studenti. Také jsou k dispozici nové byty, které jsou v nynější době obsazené.

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Provozní doba ambulantních i terénních služeb

 • Po 8:00 – 17:00
 • Út 8:00 – 14:00
 • St 8:00 – 18:00
 • Čt 8:00 – 15:30
 • Pouze pro objednané klienty

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Provozní doba ambulantních služeb

 • Po 8:30 – 15:30
 • St 8:30 – 18:00

Provozní doba terénních služeb

 • Út 8:30 – 14:00
 • Čt 8:30 – 15:00

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce. V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

 • Mimo provozní dobu lze služby po domluvě klienta s poradenským pracovníkem poskytnout i v jiný den a čas.
 • Tlumočnické služby je nutné si předem objednat – KLIKNĚTE ZDE PRO OBJEDNÁNÍ.

POSLÁNÍ CDS

Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí, a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb zprostředkováváme těmto osobám informace, na jejichž základě se mohou samostatně rozhodovat, vyjadřovat vlastní přání a potřeby a orientovat se ve světě kolem sebe.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením, tj.:

 • neslyšící
 • nedoslýchaví
 • ohluchlí
 • uživatelé kochleárních implantátů
 • osoby trpící ušním šelestem
 • osoby s lehčí formou kombinovaného postižení (sluchové a jiné postižení)

VĚKOVÁ SKUPINA

 • od 3 let a dále bez omezení věku

PRINCIPY

 • poskytování všech potřebných informací a jejich předání v komunikačním kódu klienta
 • respektování kultury Neslyšících
 • sociální začlenění klientů
 • podpora samostatnosti a nezávislosti
 • dodržování práv klientů – mlčenlivost, diskrétnost, dodržování etických kodexů
 • nestrannost – nezaujaté, rovné a objektivní jednání s klienty, předcházení střetu zájmů
 • individuální přístup ke klientům
 • zaměření na celek – zohlednění celkové situace klienta ve všech souvislostech
 • flexibilita – respektování volby klienta, pružné přizpůsobení se jeho potřebám
 • spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi
 • bezplatnost služeb

 

NAŠI SPONZOŘI: