Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

PORADENSTVÍ

Je ambulantní služba, kterou zajišťují sociální pracovnice. Klient se může dostavit do našeho centra, do poradny, kde mu jsou zodpovězeny jeho dotazy, vysvětleny dopisy, vyhledány informace. Sociální pracovnice také pomáhají osobám se sluchovým postižením s vyplněním formulářů. Mohou zprostředkovat kontakt prostřednictvím telefonátu nebo jiným komunikačním prostředkem, které si klienti nezvládnou zajistit sami (např. email, fax).

Chcete se dozvědět více?
Napište nám!

NAŠI SPONZOŘI: