Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

SLUŽBY

Sociální služby jsou činnosti, které jsou poskytovány osobám se sluchovým postižením na pomoc a podporu běžného fungování v osobním životě. Jsou to činnosti, které mají za úkol těmto lidem pomoci získat, udržet, nebo znovu získat místo v komunitě, ve které žijí, tedy v co největší míře začlenit osoby se sluchovým postižením do sociální společnosti. Musí však vždy zachovat lidskou důstojnost jedince, mají vycházet z jejich individuálních potřeb, podporovat je v samostatnosti a vést k začlenění do společnosti. Naše centrum poskytuje tyto služby:

tlumocnicke_sluzby aktivizacni_sluzby
poradenstvi  komenzacni_pomucky

NAŠI SPONZOŘI: