Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Jsou ambulantní, případně terénní služby poskytované osobám se sluchovým postižením.

Prostřednictvím různých činností (např. kroužek ručních prací, kroužek vaření, trénování paměti, keramika) se snažíme tuto skupinu motivovat k aktivnímu zapojení do společenského a kulturního života.

Chcete se dozvědět více?
Napište nám!

NAŠI SPONZOŘI: