Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

SPONZOŘI

sponzori
komunikace

Naše Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p. s. je nezisková organizace. Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí, a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Osoby se sluchovým postižením jsou v majoritní společnosti menšinou z důvodu komunikační bariéry, a proto potřebují větší podporu.

Číslo účtu: 1341721329/0800

Budeme rádi za finanční podporu i hmotné dary, které budou použity na akcích CDS. Pokud budete mít zájem o spolupráci, bude Vaše jméno, popřípadě logo firmy, uvedeno na našich webových stránkách.
V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 541 212 401, na e–mailové adrese cds.brno@seznam.cz, případně využijte kontaktního formuláře níže.

Napište nám!

NAŠI SPONZOŘI: