Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Jsou jedny z nejdůležitějších sociálních služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením. Tlumočnické služby jsou terénní nebo ambulantní, jejichž cílem je zprostředkování klientovi kontakt se sociálním prostředím a poskytnout pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v oblasti zdravotnictví (ORL, foniatrie, praktičtí nebo odborní lékaři), sociální (OSSZ, ÚP) a dalších oblastech (např. banky, úřady, pojišťovny, Policie ČR atd.).

Pod tlumočnické služby spadají také překladatelské služby, tedy převádění dokumentů do českého znakového jazyka či jiného komunikačního systému, který jednotliví klienti preferují, nebo také přepis, tedy převod mluvené řeči do písemné verze přepisem na počítači v reálném čase, tzv. simultánní přepis.

Chcete se dozvědět více?
Napište nám!

NAŠI SPONZOŘI: