Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

DOBROVOLNÍCI, PRAKTIKANTI, NABÍDKA PRÁCE

sponzori
komunikace

Kdo je dobrovolník

 • osoba starší 18 let, vykonávající bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě
 • spolupracují při pořádání volnočasových aktivit pro klienty nebo pomáhají sociálním pracovníkům

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít (např. český znakový jazyk)?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (např. práce s dětmi, administrativní výpomoc atd.).

Dobrovolníci v CDS se zapojují především do sociálně aktivizačních služeb. Základní činností dobrovolníků v CDS jsou volnočasové aktivity či administrativní práce. Vedle této pravidelné činnosti se mohou zapojit také do organizace či asistence při mimořádných akcích jako jsou víkendové akce pro rodiny s dětmi, nebo přednášky apod.

Práva a povinnosti dobrovolníka

 • svědomitě a osobně plnit úkoly dobrovolnické služby, být spolehlivý, nezneužít projevené důvěry, požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje
 • ztotožňovat se s posláním CDS
 • dodržovat Etický kodex dobrovolníků CDS
 • jedenkrát měsíčně odevzdávat pracovní výkaz
 • mít možnost využít odborné podpory, zázemí CDS, technických pomůcek

Praktikanti

Naše centrum může poskytnout individuální i skupinové praxe nebo exkurze. Nabízíme možnost praxe průběžné i souvislé.
Praktikanti žádají o praxi telefonicky, SMS zprávou nebo emailem.

Praktikant je povinen

 • před započetím praxe předložit přijímacímu pracovníku dokumenty potřebné pro zajištění praxe
 • účastnit se domluvených termínů určených pro výkon praxe
 • případnou nepřítomnost na praxi předem omluvit pracovníkovi, který jej má na starosti
 • dodržovat podmínky smlouvy o výkonu odborné praxe – povinná mlčenlivost
 • dodržovat zásady BOZP a PO
 • pracovat pod dohledem odborného pracovníka a řídit se pokyny nadřízeného
 • pracovat s uživatelem služby pouze s vědomím pracovníka (klient má právo rozhodnout se, zda mu přítomnost praktikanta nevadí)

Za poskytnutí odborné praxe jednotlivci je stanoven poplatek

8 – 20 hodin 150,– Kč/osoba
21 – 40 hodin 300,– Kč/osoba

Více hodin – dle možností CDS, po domluvě

Za poskytnutí odborné praxe, exkurze skupině (10 – 20 osob) je stanoven poplatek

v rozsahu 2 hodin 500,– Kč
v rozsahu 4 hodin 1 000,– Kč

Součástí exkurze může být dle domluvy

 • provedení zařízením CDS
 • seznámení s fungováním služeb CDS
 • předání informací o typech sluchových vad a dělení sluchových vad, o kultuře neslyšících
 • informace o tom, jak komunikovat s osobou s těžkým sluchovým postižením
 • možnosti komunikace osob se sluchovým postižením
 • minikurz českého znakového jazyka

V případě, že student nepotřebuje vykonávat praxi v CDS, ale potřebuje nechat vyplnit dotazníky (pro svoji závěrečnou práci) klienty, bude vzhledem k potřebě tlumočení dotazníků do českého znakového jazyka tento úkon zpoplatněn.

do 10 ks dotazníků 25,– Kč
nad 10 ks dotazníků 50,– Kč

Pokud se chcete stát dobrovolníkem nebo vykonávat odbornou praxi v CDS, kontaktujte ředitele/ku CDS, nebo poradenské pracovníky.

 NABÍDKA PRÁCE

Momentálně není žádná nabídka práce.

NAŠI SPONZOŘI: